Algemene Voorwaarden

 

de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden Doortje D

Altijd belangrijk

Op deze pagina’s vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Doortje D opgesteld conform de Wet ‘koop op afstand’. Het is belangrijk dat je voordat je een bestelling plaatst goed de algemene voorwaarden doorneemt. Als je een bestelling plaatst, betekent dit dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en ga je een wettelijk bindende overeenkomst aan om één of meerdere artikelen te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het online bestellen bij Doortje D.

Artikel 1 – Identiteit van Doortje D
Naam ondernemer: Allegonda Metz
handelend onder de naam: Metzelwerk / Doortje D
Adres: Lagedijk 146-B
Postcode en plaats: 1544BL Zaandijk
Telefoonnummer: 06 25025523  (Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17:00 uur)
E-mailadres: info@doortjed.nl
BTW-ID NL001463264B96
KVK 56846800
IBAN NL31 RABO 0177 8806 19

Artikel 2 – Producten
Doortje D verkoopt vintage vondsten

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Doortje D 
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Doortje D en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld en moet bij elke overeenkomst akkoord bevonden worden door de consument door middel van een aan te vinken vakje, waarmee de consument aangeeft de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn. De tekst is ook terug te vinden op de website www.doortjed.nl.

Artikel 4 – Het aanbod op de webshop van Doortje D
4.1 Alle producten uit de webshop van Doortje D zijn voorzien van productinformatie omtrent gebruikte materialen, kleuren, afmetingen en voorzien van -ten minste één- waarheidsgetrouwe afbeelding.
4.2 Doortje D kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van de afgebeelde producten ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of kleurverschillen in stof of materiaal.
4.3 Duidelijke vergissingen of duidelijke fouten in het aanbod of prijzen binden Doortje D niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Doortje D bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging staat in ieder geval een overzicht van de bestelde producten en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Artikel 6 –  Verzending & kosten
De prijzen die in onze webshop worden vermeld zijn exclusief verzendkosten. Wij versturen twee keer per week pakketten via PostNL. De verzendkosten die wij rekenen zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product. Wij geven de kosten voor verzending in het bestelproces duidelijk aan.

Ophalen
Woon je in de buurt? Dan kun je de aankoop ook in het Kreatief Pakhuis, Lagedijk 146-B in Zaandijk ophalen. Ophalen kan op werkdagen tussen 12.00 en 18.00 uur. Vink bij het afrekenen deze optie aan, zodat wij daarvan op de hoogte zijn.

Artikel 6 – Retourneren
I.v.m. vintage aankopen kun je de artikelen helaas niet retourneren. Wij hopen natuurlijk dat je gewoon ontzettend blij bent met je aankoop.

Artikel 9 – Retourneren beschadigde artikelen
9.1 Doortje D neemt een zo groot mogelijke zorgzaamheid in acht bij het verzenden van producten. Mocht de bestelling onverhoopt toch beschadigd zijn tijdens het vervoer, dan dient de consument onverwijld bij de ontvangst, een foto te maken van het beschadigde product in de doos en deze via een mail naar info@doortjed.nl te sturen, bij voorkeur onder vermelding van een telefoonnummer waarop je te bereiken bent.
9.2 Nadat jouw klacht op grond van ontvangen foto door Doortje D gegrond is verklaard, wordt er contact met je opgenomen via telefoon of e-mail om met je te overleggen over schadeloosstelling. De schadeloosstelling kan bestaan uit retourneren van het door je betaalde aankoopbedrag plus betaalde verzendkosten of Doortje D kan u een vervangend product aanbieden. Omdat het vaak unieke producten zijn kan Doortje D je zelden exact hetzelfde product retourneren.
9.3 Het beschadigde product dien je zorgvuldig in te pakken en zo mogelijk in originele verpakking te retourneren.
9.4 Indien je er voor hebt gekozen jouw aankoopbedrag terug te krijgen zal Doortje D na retourontvangst van het beschadigde artikel het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Houd er rekening mee dat tweedehands goederen bijna altijd gebruikssporen bevatten en wij kunnen je daarom geen 100 procent garantie geven. Mochten er bijzonderheden zijn dan proberen wij deze zo goed en eerlijk mogelijk op de foto’s te tonen. Ook zullen wij dit vermelden in de productinformatie.

Mocht je voorafgaand aan je aankoop twijfels hebben of een product aan de verwachtingen voldoet, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Mocht er een probleem zijn met je bestelling neem dan direct contact met ons op via info@doortjed.nl We zullen er alles aan doen je te helpen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Doortje D (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Artikel 12 – Prijzen
12.1 Alle prijzen die worden vermeld door Doortje D zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
12.2 De verzendkosten worden apart vermeldt en bedragen 7,50  (kleine pakketten of 12,00 (pakketten vanaf 50 cm en groter) incl. BTW. Bij een bestelling van €125,- of hoger, zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.
12.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 13 – Betaling
13.1 Geplaatste bestellingen moeten worden vooruitbetaald met IDEAL of PayPall.

Artikel 14 – Levering en uitvoering
14.1 Doortje D zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
14.2 Een bestelling bij Doortje D wordt geleverd na ontvangst van de betaling .
14.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
14.4 Doortje D zal geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding van het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Doortje D tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Doortje D bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Privacy statement
15.1 Alle door je verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Doortje D gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Jouw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden door Doortje D voor een mailing.

Artikel 16 – Geschillen
16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

info@doortjed.nl

schrijf je in

Blijf op de  hoogte van de laatste Vintage vondsten!

VOLG DOORTJE OP SOCIAL MEDIA